Associacions

ASSOCIACIONS BALEARS

FDIPB. Federació d’Associacions de directores i directors d’infantil i primària de les Illes Balears

ADESME. Associació de Directors de Secundària de Mallorca

ADIPMA. Associació de Directors d’ Infantil i Primària de Mallorca

ADIPME. Associació de Directors d’Infantil i Primària de Menorca

ADIPE. Associació de Directors d’Infantil i Primària d’Eivissa

ADAIB. Associació de Directors de Centres d’Adults

ADESPI. Associació de Directors i Directores d’Educació Secundària i de centres de Règim Especial de les Pitiüses.


ASSOCIACIONS NACIONALS

FEDADI. Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos

AXIA. Associació de Directius d’Educació Pública de Catalunya


ASSOCIACIONS INTERNACIONALS

European School Heads Association


SE CERCA DIRECTOR O DIRECTORA PER COBRIR VACANT:
Professor o professora amb poders màgics, que pugui fer més amb menys recursos, pacificar grups rivals, incorporar als que van per lliure, acceptar sense inmutar-se interpretacions malèvoles de les seves intencions, resistir nivells mínims de suport, processar enormes volumens de paper, fer hores extra. Ell o ella tendran carta blanca per innovar però sense gastar doblers addicionals, sense tenir veu ni vot amb el personals que els hi és assignat i sense ferir les suspicàcies ni dels de dalt ni dels de baix. (M. Fullan)

Font: Dialnet “La dirección escolar”