Recursos

Afegeix un subtítol de malomar1@educaib.eu

Documents per a reflexionar sobre Gestió/Millora/Innovació/Qualitat

Fruit de la formació “Formació cap d’estudis. Lideratge, comunicació i gestió de la transformació educativa” compartim documents de reflexió sobre gestió, millora, innovació i qualitat que ens va facilitar el formador Boris Mir.

LIDERATGE

What makes a school a learning organisation?

Guide for policy makers, school leaders and teachers.

(anglès)

Leadership for 21st Century Lea

OECD. Fundació Jaume Bofill.

(anglès)

Lideratge per a l’aprenentatge

Estudis de cas a Catalunya.

(català)


NORMATIVA


ALTRES

Guia per centres educatius. Protecció de dades.

Agencia espanyola de protecció de dades.

(castellà)