INNOVACIÓ

Èxit de lideratge

Centres: exemples de com liderar ecosistemes educatius d’innovació.


Suggeriments

Ets líder d’un centre educatiu? Vols compartir el vostre projecte amb nosaltres?

Ajuda’ns a construir aquest espai…

Envia’ns un article amb la teva experiència com a líder del centre educatiu.

Font: Jukka, A. (2010)

https://www.canva.com/design/DAFtvQak3AE/view?utm_content=DAFtvQak3AE&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel